TENISOVÝ ODDÍL CHODOV TJ BATESTA


Tenisový oddíl byl při TJ OU Chodos založen 1.6.1976


Hned zpočátku své existence vyvíjel tenisový oddíl intenzivní činnost. Členové si svépomocí upravili asfaltové hřiště v areálu podniku a připravili zde 3 kurty, vyrobili a zabudovali sloupky pro ukotvení sítí. Členská základna se rozrostla na 20 mužů, 15 dorostenců a žáků. Začátkem září byl na chodovských školách proveden nábor žáků do oddílu. Setkal se s velkým zájmem - bylo přijato 35 žáků. Na asfaltových kurtech se provozovala činnost až do roku 1980, kdy začala výstavba antukových kurtů u porcelánky.

Zakládající členové - J.Medek, J.Velechovský
Výstavba antukových kurtů 1980
Výstavba antukových kurtů 1980
Antukové kurty 1981